مدیریت شبکه های اجتماعی

مدیریت شبکه های اجتماعی داشته باشید اگر می خواهید کسب و کار شما همیشه در کوران رقابت باشد، برای مدیریت شبکه های اجتماعی باید یک استراتژی منسجم و شفاف با پارامترهای قابل اندازه گیری برای شبکه های اجتماعی خود داشته باشید، به این معنی که بدانید مخاطبان شما در کدام شبکه های اجتماعی هستند ، چطور با آن ها ارتباط برقرار کنید ؟ محتوای مورد علاقۀ آنان را بشناسید ! و در نهایت آنان را مشتری خود کنید.